"ประกาศรับสมัครบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562"


 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประกาศรับสมัครบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้แก่

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1550740117-feb2.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 21-02-2019
จำนวนการอ่าน 220 ครั้ง