"โครงการประกวด ทักษะภาษาจีนนามมี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562"


ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวด  ทักษะภาษาจีนนามมี  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1560222628-june0001.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 11-06-2019
จำนวนการอ่าน 243 ครั้ง