"ประเมินการสอนของอาจารย์ เทอม 2/2561 "


ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน เข้าประเมินการสอนของอาจารย์ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 6 มีนาคม 2562 ได้ที่ Link   https://it.dru.ac.th/assess/


ไฟล์เอกสารประกอบ :  
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 21-02-2019
จำนวนการอ่าน 122 ครั้ง