"เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า""


เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า"

 

http://www.cps.chula.ac.th/newcps/coming_detail.php?id=442

 


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1557818405-may1.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 14-05-2019
จำนวนการอ่าน 296 ครั้ง