"ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑"


 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑

เปิดรับสมัคร วันนี้ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com

เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1555907082-april6.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 22-04-2019
จำนวนการอ่าน 405 ครั้ง