"รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว จำนวน 2 หลักสูตร"


 

 

คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำเที่ยว จำนวน  หลักสูตร

.โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่  

ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (อบรม ๕๙ วัน รวม ๒๒๗ ชั่วโมง) (วิชาบังคับ ๒๑๘ + เสริมหลักสูตร ๙ ชั่วโมง)

ระยะเวลาการฝึกอบรม   ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                   . ภาษาจีน

                   ๒. ภาษาอังกฤษ

    * ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร       ๓๘,๐๐๐  บาท

รายละเอียด คลิก...

 

๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (อบรม ๒๒ วัน รวม ๑๘๐ ชั่วโมง)

(วิชาบังคับ ๑๘๐ ชั่วโมง)

ระยะเวลาการฝึกอบรม   ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

1.      ภาษาอังกฤษ

*  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร  ๓๕,๐๐๐ บาท

รายละเอียด คลิก...

 

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือผ่านทางเว็บไซต์ 
Website : https://manage.dru.ac.th/guide/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
(สำนักงาน คุณศิริพร) โทร. 02-890-2295 , (อาจารย์ชมพรรณ) 081-810-5500


ไฟล์เอกสารประกอบ :  
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 31-05-2019
จำนวนการอ่าน 2230 ครั้ง