"ชมเชย นายฤทธิไกร น้อยบุดดี ในการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"


 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ส่งตัวนักศึกษาเพื่อมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สำนักงานเขตธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 กำหนดถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  1 ราย คือ  นายฤทธิไกร  น้อยบุดดี รหัสนักศึกษา 5844277042 รุ่น 58 กลุ่ม 45 นั้น

            ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า สำนักงานเขต เวลา 06.00 น.  - เสร็จสิ้นภารกิจ (ประมาณ 18.30 น.)  และจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก นักศึกษา นายฤทธิไกร  น้อยบุดดี ได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นอย่างดี มีความขยันหมั่นเพียรและมีความตั้งใจปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จ

            สำนักงานเขตธนบุรีจึงขอชมเชยการปฏิบัติงานช่วยเหลือของนักศึกษารายดังกล่าวและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1554434214-april4.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 05-04-2019
จำนวนการอ่าน 221 ครั้ง