"ประชาสัมพันธ์โครงการ "Designing for the future 5 นักออกแบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม""


 

ด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ "Designing for the future 5 นักออกแบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม" สำหรับนักศึกษาและนักกิจกรรม ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1554262360-april3.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 03-04-2019
จำนวนการอ่าน 222 ครั้ง