"ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์"


 

 ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้การสนับสนุนโครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์ (Paradise@Thailand) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมแสดงพลังสร้างสื่อคุณภาพ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยสมัครผ่านทาง www.paradise-th.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1554197700-april2.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 02-04-2019
จำนวนการอ่าน 250 ครั้ง