"ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค"


 

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีกำหนดจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (World Skills Thailand 2020 - Qualifying Round) ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 - 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้มีทักษะฝีมือที่เป็นเลิศได้มาตรฐานด้านฝีมือแรงงานของแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติและนานาชาติต่อไป


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1554195381-april1.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 02-04-2019
จำนวนการอ่าน 241 ครั้ง