"ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ YFS 2019"


 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน จัดการแข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ นิสิต นักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพหรือนักลงทุนที่มีคุณภาพในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1550198749-feb1.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 15-02-2019
จำนวนการอ่าน 113 ครั้ง