"ประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา"


 

ด้วยฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Office of Chinese Language Council International : Hanban)  ประจำประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ระดับนานาชาติ ณ มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1552984001-mar01.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 19-03-2019
จำนวนการอ่าน 106 ครั้ง