"เกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562"


 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมาหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ รับสมัครนิสิตใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1547800344-jan3.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 18-01-2019
จำนวนการอ่าน 73 ครั้ง