"ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Mascot Thailand Research Expo 2019"


 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)"  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีระดับชาติ ด้านการส่งเสริมการวิจัย โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1545297225-dec01.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 20-12-2018
จำนวนการอ่าน 138 ครั้ง