"หลักสูตรอบรมระยะสั้น คณะวิทยาการจัดการ "


No automatic alt text available.

 

#สมัครอบรมคลิก : https://goo.gl/forms/XoC6Z56BBqoA5sKN2

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
คุณนุชญาดา แซ่ตั้ง (ทราย) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-890-1801 ต่อ 3021 / 02-890-2295 / 095-506-9980 .

E-mail : nutchayada.s@dru.ac.th


ไฟล์เอกสารประกอบ :  
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 30-11-2018
จำนวนการอ่าน 802 ครั้ง