"ขอแสดงความยินดีต่อนายวิรุท อิ่มอาวรณ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ Startup Thailand 2018"


 

ขอแสดงความยินดีต่อนายวิรุท อิ่มอาวรณ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชี รุ่น อ59 กลุ่ม 16 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรี สมุทรปราการ ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ Startup Thailand 2018 ค่ายผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่ "Next Innovation Leader's Camp"  ในวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 ณ W District สุขุมวิท 71ซึ่งในการอบรมนี้มีนิสิต นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกจำนวน 101 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1542678177-nov04.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 20-11-2018
จำนวนการอ่าน 207 ครั้ง