"ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการคุมครองผู้บริโภค ชิงทุนการศึกษารวม 200,000 บาท"


 

ตามที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดโครงการ "ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการคุมครองผู้บริโภค" เพื่อปลุกจิตสำนึกเยาวชนนและประชาชนตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค มุ่งหวังสร้างโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงเพื่อเป็นผลงานที่สามารถต่อยอดการศึกษาสร้างโอกาสทางอาชีพได้

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1542348913-nov03.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 16-11-2018
จำนวนการอ่าน 80 ครั้ง