"ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า"


 

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1541498928-nov02.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 06-11-2018
จำนวนการอ่าน 95 ครั้ง