"ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง"


 

ขอเรียนเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุ ๑๘-๒๕ ปี ร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในโครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย ชิงโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษาจำนวนมาก
#สนใจสมัครได้ทาง https://goo.gl/forms/PTAMZL18550Jj1LV2
**รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑**

#วันเวลาและสถานที่ดำเนินงาน 
*ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดทางเพจนี้ 
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

**ประกวดรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน 
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.
ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รางวัล
๑. รางวัลชนะเลิศ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
๔. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๕. รางวัลขวัญใจมหาชน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1541143905-nov01.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 02-11-2018
จำนวนการอ่าน 127 ครั้ง