"กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอทุนการศึกษา เทสโก้โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 "


 

กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา เทสโก้โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 18D ชั้น 18 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวณัฐชา นุ้ยนิ่ง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1540785877-oct2.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 29-10-2018
จำนวนการอ่าน 161 ครั้ง