"ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาเทอม 1/2561"


#ขอความร่วมมือ #นักศึกษาภาคปกติ

เข้าประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
เทอม 1/2561
ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
เข้าประเมินคลิก... https://manage.dru.ac.th/eta/


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1538980528-chart.png
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 08-10-2018
จำนวนการอ่าน 427 ครั้ง