"ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าประกวด โครงการ "เส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดการรายวิทยุฯ ดิจิทัล ปีที่ 16""


 

ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดโครงการ "เส้นทางสู่ดวงดาว :  ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดการรายวิทยุฯ ดิจิทัล ปีที่ 16" ระหว่างวันที่ 18 - 20 และ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารเครื่องมือ 7  โดยภายในโครงการมีรางวัลการประกวดเป็นทุนการศึกษามากมาย รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1530159037-june8.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 28-06-2018
จำนวนการอ่าน 357 ครั้ง