"ขอเชิญชวนส่งประกวดคลิปวีดิโอ "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ 4 (เที่ยว ไทย เท่) "


 

เนื่องด้วยในปี 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ "ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ เที่ยว ไทย เท่" เพื่อส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนที่สนใจ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ในการท่องเที่ยววิถีไทย อยู่อย่างถูกต้องและสวยงาม หอศิลป์พุทธะจึงร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประกวดคลิปวีดิโอ "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ 4 (เที่ยว ไทย เท่) ขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งคลิปวีดิโอเข้าประกวดตามกำหนดการดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1530156996-june7.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 28-06-2018
จำนวนการอ่าน 348 ครั้ง