"ขอเชิญชวนเข้าร่วมมหกรรมจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2018 "


 

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กำหนดจัดมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2018 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ "10 คำสำคัญนำสู่การจัดการความรู้ที่ยั่งยืน" และนิทรรศการการจัดการความรู้ NIDA KMX : Decade of Learning ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ฯลฯ ในการนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1530155432-june6.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 28-06-2018
จำนวนการอ่าน 471 ครั้ง