"รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ 3 ปี "


 

รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 2 เพศชาย  ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ 3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1529649010-june5.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 22-06-2018
จำนวนการอ่าน 400 ครั้ง