"ทุน DUO - Thailand-fellowship Programme 2019"


ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการทุน DUO - Thailand-fellowship Programme 2019 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน  - 28 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน

รายละเอียดตามเอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1529636946-june3.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 22-06-2018
จำนวนการอ่าน 327 ครั้ง