"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ "


 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อดังนี้

1.ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

2.ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

3.National Institute of Development Administration Application for Master's Degree Scholarships Language and Communication or Teaching English as an International Language Regular Program (Full-time), Academic Year 2018 (3nd round)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1528956547-june3.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 14-06-2018
จำนวนการอ่าน 271 ครั้ง