"ทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนอาเซียน (ASEAN Summer Program Scholarship)"


 

ด้วยเลขานุการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏได้แจ้งมายังอาจารย์ ดร. กริช ภัทรภาคิน วางทางมหาวิทยาลัย University Muhamadiyah Sumatra Utara และมหาวิทยาลัย University Islam Indonesia Yogyakarta ได้เสนอทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนจำนวน 20 ทุนแก่นักศึกษาในอาเซียนเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการปลูกกาแฟและการทำธุรกิจกาแฟ  โดยผู้สนใจจะต้องส่งจดหมายระบุแรงจูงใจและโปรไฟล์วิดีโอไปยังคณะกรรมการที่ international@uli.ac.id  และส่งไฟล์เอกสารการสมัครไปที่ bit.ly/indocoffeestoty

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1528872420-june1.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 13-06-2018
จำนวนการอ่าน 215 ครั้ง