"ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนเข้าประเมิน ความพึงพอใจการให้บริการด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 "


 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนเข้าประเมิน ความพึงพอใจการให้บริการด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  ได้ตามลิงค์ด้านล่าง https://goo.gl/sQm5FA


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1526868353-may03.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 21-05-2018
จำนวนการอ่าน 447 ครั้ง