"การประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018"


 

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเชียประจำประเทศไทย จะจัดการประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและมาเลเชียครบรอบ 60 ปี และขอเชิญชวนให้นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 17-25 ปี ร่วมเขียนและส่งเรียงความเข้าประกวด

            หัวข้อเรียงความได้แก่ Why I want to have my adventure in Malaysia ซึ่งเรียงความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาษไทยหรือภาษาอังกฤษและมีความยาวไม่เกิน 300 คำ ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ และที่พักพร้อมบริการการท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 วัน 2 คน โดยผู้สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้ที่ naksuksa.pai.malaysia@gmail.com และต้องกดไลค์หน้า  facebook page ของสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1525667491-may01.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 07-05-2018
จำนวนการอ่าน 612 ครั้ง