"กำหนดการอัพโหลด มคอ.5 เทอม 2/2560"


 

เรียน อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ ทุกท่าน

งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เปิดให้อัพโหลด มคอ.5  เทอม 2/2560  ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่   30  เมษายน 2561    ผ่านเว็บไซต์  https://manage.dru.ac.th/   

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิศิษฐ์ Email : pisit.b@dru.ac.th


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1522827680-tqf.jpg
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 04-04-2018
จำนวนการอ่าน 373 ครั้ง