"มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครเรียน MBA ปีการศึกษา 2560 "


 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (MBA) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-317-600 ต่อ 7109   หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www2.tsu.ac.th/tsucms/12/


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1520929102-mar01.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 13-03-2018
จำนวนการอ่าน 591 ครั้ง