"KKU:รับสมัครนักศึกษาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์"


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น (GS KKU CAMP) ครั้งที่ 4 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gs.kku.ac.th


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1514358466-dec08.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 27-12-2017
จำนวนการอ่าน 407 ครั้ง