"SWU. : รับสมัครอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ 1 อัตรา "


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1513475218-dec02.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 17-12-2017
จำนวนการอ่าน 201 ครั้ง