"ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN 2017"


ด้วยชมรมเปตองสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์เรือนจำกลางคลองเปรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการเผยแพร่และส่งเสริมการเล่นกีฬาเปตองให้แพร่หลายในสังคมไทย และนำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนทุรกันดาร ฯลฯ  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1511271473-NovPr06.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 21-11-2017
จำนวนการอ่าน 518 ครั้ง