"ประชาสัมพันธ์และพิจารณาส่งทีมเข้าร่วมโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา แอคทิเวเตอร์” (Allianz Ayudhya Activator)"


ด้วยบริษัท ดูเรียนคอร์ปปอเรชัน จำกัด ได้รับมอบหมายจาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (อลิอันซ์อยุธยา) ในการบริหารจัดการโครงการ  “อลิอันซ์ อยุธยา แอคทิเวเตอร์” โครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน InsurTech แห่งแรกของประเทศไทย ที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ใน 3 ด้านดังต่อไปนี้ คือ เทคโนโลยีด้านประกัน (InsurTech) เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) และ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HealthTech) ฯลฯ

 

เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อชิงทุนเริ่มต้นธุรกิจมูลค่า 2 ล้านบาท รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1510467918-NovPr03.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 12-11-2017
จำนวนการอ่าน 539 ครั้ง