"ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 "


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

นักศึกษาท่านใดสนใจรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา

ภายในวันที่ 18 มกราคม 2561

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.15

รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1510047135-NovPr02.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 07-11-2017
จำนวนการอ่าน 627 ครั้ง