"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย "


คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหารและธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1509504289-NovPr01.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 01-11-2017
จำนวนการอ่าน 337 ครั้ง