"ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนา "การให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือและการจัดเอกสารเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ""


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนา "การให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือและการจัดเอกสารเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ" ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 11 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1508920211-PrOctTAC2017.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 25-10-2017
จำนวนการอ่าน 876 ครั้ง