"รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา"


บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูป มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา สาขาการบัญชี จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1507032658-oct1.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 03-10-2017
จำนวนการอ่าน 491 ครั้ง