"ทิสโก้ รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูลรายวัน (วันละ 600 บาท)"


ทิสโก้ สถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจกองทุน ธุรกิจหลักทรัพย์  เปิดโอกาสให้หาประสบการณ์การฝึกงานก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1506340803-sep6.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 25-09-2017
จำนวนการอ่าน 702 ครั้ง