"รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างเหมาจ่าย 1 อัตรา"


คณะนิติศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างเหมาจ่าย 1 อัตรา ในตำแหน่ง บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1506339886-sep5.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 25-09-2017
จำนวนการอ่าน 361 ครั้ง