"โครงการประกวดแผนงานบูรณาการแห่งการเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ"


สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประกวดแผนงานด้านการตลาดและกิจกรรมที่จะพลิกโฉมศูนย์การเรียนรู้ทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท 


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1504573902-sep1.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 05-09-2017
จำนวนการอ่าน 255 ครั้ง