"โรงแรม แมเจสติค แกรนด์เด สุขุมวิท รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน"


โรงแรม แมเจสติค แกรนด์เด สุขุมวิท มีความประสงค์ที่จะรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเข้าร่วมงานในสถานประกอบการในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 

แผนกต้อนรับส่วนหน้า, แผนกอาหารและเครื่องดื่ม, แผนกครัว, แผนกวิศวกร, แผนกแม่บ้าน และแผนกทรัพยากรบุคคล  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1504009337-aug19.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 29-08-2017
จำนวนการอ่าน 246 ครั้ง