"รับสมัครงานทำงานบนเรือสำราญเดินระหว่างประเทศทั่วโลก รายได้เริ่มต้น 34,000 บาท/เดือน"


ท่านใดมีบุตรหลานที่จบการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่ต้องการทำงานบนเรือสำราญเดินระหว่างประเทศทั่วโลก และมีอายุระหว่าง 19 - 33 ปี รายได้เริ่มต้น 34,000 บาท/เดือน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและรับจำนวน 50 ตำแหน่งเท่านั้น

ในเดือนแรก จะเข้าอบรมวันที่ 1 ตุลาคม 2560 

ศูนย์การอบรม

1. กรุงเทพมหานคร

2. จังหวัดลพบุรี 

3. จังหวัดภูเก็ต

4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5.จังหวัดตรัง

6.จังหวัดปทุมธานี

นักเรียนต่างจังหวัดมีหอพักฟรี

  สนใจติดต่อ คุณทัชชภร

โทร. 0925924095

โครงการนี้อยู่ในความควบคุมของ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน

สนใจคลิก

https://youtu.be/jbTXtmHCKrA

 

https://goo.gl/forms/P


ไฟล์เอกสารประกอบ :  
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 26-08-2017
จำนวนการอ่าน 347 ครั้ง