"เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560"


ด้วยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในเดือนพฤศจิกายน และพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการรวบรวมบทความวิชาการแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยแก่สาธารณชน  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1503652295-aug17.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 25-08-2017
จำนวนการอ่าน 185 ครั้ง