"บริษัทในเครือ ซีเอ็นอาร์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา "


เนื่องด้วยบริษัทในเครือ ซีเอ็นอาร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และจัดวางระบบบัญชี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางบัญชี-การเงิน และกฏหมาย ให้แก่บริษัททั่วไป จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับองค์กร รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1503650094-aug16.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 25-08-2017
จำนวนการอ่าน 306 ครั้ง