"ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด หลายอัตรา"


เนื่องด้วย บริษัท  โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การให้บริการติดตั้งเครื่องมือและจำหน่าย-เช่า เครื่องมือสำหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1503400274-aug13.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 22-08-2017
จำนวนการอ่าน 278 ครั้ง