"ประชาสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเรื่องการสอบ DRU TEST"


เนื่องด้วยยังมีนักศึกษาและอาจารย์จำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน DRU TEST ในการนี้ศูนย์ภาษาจึงประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยพร้อมกับเกณฑ์การสอบต่างๆ ผ่านทางคณะฯ เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1502962254-aug9.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 17-08-2017
จำนวนการอ่าน 525 ครั้ง