"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" ( Thailand Research Expo 2017 )"


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560  ( Thailand Research Expo 2017 ) ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1502848666-aug8.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 16-08-2017
จำนวนการอ่าน 217 ครั้ง